Joukkue

Koskinen Pyry
Saari Kaapo
Björk Lumi
Ekman Samuel
Havikallio Leevi
Hurme Otto
Kankare Matilda
Kujanpää Eino
Laine Eino
Luhtala Niklas
Nissilä Thomas
Nousiainen Iisa
Nuotila Lars
Saarinen Oskari
Sairanen Viljami

Toimihenkilöt