Joukkue

Aalto Helmi
Ala-Kleme Elsi
Ekman Luukas
Frantti Luukas
Honkala Iivari
Jalava Eelis
Kiili Aliisa
Kyheröinen Eemil
Mäkeläinen Luka
Nyman Valtteri
Pasto Niilo
Piira Nicolas
Raikko Aino-Juulia
Saksi Kristian
Virtanen Ilari

Toimihenkilöt